Adatvédelmi nyilatkozat

1. Adatvédelem egy szempillantás alatt
Általános adatok

A következő megjegyzések világos áttekintést adnak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, ha meglátogatja weboldalunkat. Minden olyan adat személyes adat, amellyel megállapítható az Ön személyazonossága. Az adatvédelemről szóló részletesebb információkért, kérjük tekintse meg adatvédelmi nyilatkozatunkat alább.

Adatgyűjtés a weboldalunkon

Ki felelős a weboldalon történő adatgyűjtésért?
Az ezen a weboldalon gyűjtött adatokat a weboldal üzemeltetője dolgozza fel. Az üzemeltető elérhetősége megtalálható a weboldal impresszumában. Az üzemeltető egyben az adatkezelő is az adatvédelem tekintetében. 

Hogyan gyűjtjük össze az Ön adatait?
Bizonyos adatokat akkor gyűjtünk össze, amikor azokat Ön megadja nekünk. Ez lehet például olyan adat, melyet megad a kapcsolatfelvételi űrlapon. Más adatokat automatikusan gyűjtünk IT rendszerünk segítségével, amikor Ön felkeresi weboldalunkat. Ezek az adatok elsősorban technikai adatok, mint például a böngésző és az operációs rendszer, melyeket használ, vagy az időbélyegző, amikor hozzáfért az oldalhoz. Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük össze, amint belép a weboldalunkra. 

Mire használjuk az Ön adatait?
Az adatok egy részét azért gyűjtjük, hogy meggyőződjünk weboldalunk megfelelő működéséről. Más adatokat arra használunk, hogy elemezzük, hogyan használják a látogatók az oldalt. Mint állandó ügyfél, tájékoztató anyagokat kaphat tőlünk szabálytalan időközönként, ha nincs ellene kifogása. Természetesen bármikor tiltakozhat ez ellen az adatkezelő elérhetőségein.

Milyen jogokkal rendelkezik az adataira vonatkozóan?
Ön mindig jogosult térítésmentesen tájékoztatást kérni tárolt adatairól, azok eredetértől, átvevőiről, és az adatgyűjtés céljáról. Arra is joga van, hogy kérje ezen adatok helyesbítését, korlátozását vagy törlését. Bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az impresszumban található címen keresztül, ha további kérdései lennének az adatvédelemmel kapcsolatban. Természetesen panaszt is benyújthat a felügyelő hatósághoz. 

Analitika és harmadik fél eszközei

Ha hozzájárult, a weboldalunkra való belépéssel statisztikai elemzést készíthetünk böngészési szokásairól. Ez elsősorban cookie-k és analitikák segítségével történik. A böngészési szokásairól készített elemzés névtelen, azaz nem fogjuk tudni Önt azonosítani ezekből az adatokból. Bármikor visszavonhatja az elemzéshez adott hozzájárulását. Ezen kívül, bizonyos eszközök használatával bármikor megakadályozhatja az elemzést. Részletes információk a következő adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

2. Általános adatok és kötelező információk
Adatvédelem

Bizalmasan, a kötelező adatvédelmi szabályozásokkal és ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal összhangban kezeljük a személyes adatait. Javasoljuk, hogy rendszeresen nézze át ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, mivel folyamatosan fejlesztjük. Ha használja ezt a weboldalt, különböző típusú személyes adatokat gyűjthetünk. A személyes adat olyan adat, amellyel megállapítható az Ön személyazonossága. Ez az adatvédelmi nyilatkozat kifejti, milyen adatokat gyűjtünk, és mire használjuk azokat. Azt is megmagyarázza, hogy ez hogyan, és mi célból történik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az interneten (pl. e-mail üzenetben) küldött adatok esetén előfordulhatnak biztonság rések. Nem lehet adatait tökéletesen megvédeni harmadik fél hozzáférésével szemben nem lehetséges. 

Megjegyzés az adatkezelővel kapcsolatban

Az ezen a weboldalon feldogozott adatok kezelője a:

Wacker Neuson SE
Preussenstrasse 41
80809 Munich, Németország
Telefon: +49 - (0)89 - 35 402 - 0
E-Mail: info@wackerneuson.com

Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül, vagy másokkal együtt döntéseket hozhat a személyes adatok (pl.: nevek, e-mail címek stb.) kezelésének céljaival és módjaival kapcsolatban.

Adattárolás

Ha a jelen adatvédelmi nyilatkozat nem határoz meg konkrétabb tárolási időtartamot, az Ön személyes adatait addig tároljuk, amíg fennáll a cél, amire összegyűjtöttük őket. Ha jogos kérelmet nyújt be a törlésre vagy visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, akkor töröljük az adatait, kivéve ha más, jogilag megengedett indokunk van személyes adatainak tárolására (pl. adózási vagy kereskedelmi jogszabályokban előírt megőrzési idő); Ez utóbbi esetben a törlésre a fenti okok megszűnése után kerül sor. 

Megjegyzés az USA-ba történő adattovábbításról

Weboldalunkon, a használt eszközök között vannak olyanok, melyek amerikai székhelyű cégektől származnak. Amikor ezek az eszközök aktívak, előfordulhat, hogy személyes adatait ezen társaságok amerikai szervereire továbbítjuk. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az USA nem minősül biztonságos harmadik országnak az EU adatvédelmi jogszabályai értelmében. Az amerikai társaságok kötelesek kiadni a személyes adatokat a kormányzati biztonsági hatóságoknak, ezért érintettként nincs lehetősége jogi intézkedéseket tenni ez ellen. Ezért nem lehet megakadályozni, hogy az amerikai hatóságok (pl. a biztonsági szolgálatok) kezeljék, értékeljék és tartósan tárolják az Ön adatait amerikai szervereken, megfigyelési céllal. Ezeket az adatkezelési folyamatokat nem tudjuk befolyásolni.

Az adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonása

Számos adatkezelési művelet kizárólag az Ön határozott hozzájárulásával hajtható végre. Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását a jövőre nézve. Ezt a kérést elegendő elküldeni nem hivatalos e-mailben. A hozzájárulás visszavonását megelőzően, jogszerűen végrehajtott adatkezelést a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés megtiltásának joga bizonyos helyzetekben és közvetlen marketing célokra (GDPR 21. cikk)

HA AZ ADATKEZELÉS A GDPR 6. CIKK (1) E) VAGY F) PONTJA ALAPJÁN TÖRTÉNIK, AKKOR ÖNNEK BÁRMIKOR JOGÁBAN ÁLL MEGTILTANI SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSÁT A SPECIÁLIS HELYZETÉBŐL ADÓDÓAN, AMELY MAGÁBA FOGLALJA AZ EZEKEN A RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁST. A VONATKOZÓ JOGALAP, AMELY ALAPJÁN AZ ADATKEZELÉS TÖRTÉNIK, MEGTALÁLHATÓ EBBEN AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN. AMENNYIBEN TILTAKOZIK, NEM FOLYTATJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉT, KIVÉVE HA KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKOKKAL BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY ÉRDEMES AZ ADATAIT KEZELNÜNK, ÉS EZEK AZ OKOK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY HA AZ ADATKEZELÉS JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSÉT, ÉRVÉNYESÍTÉSÉT VAGY VÉDELMÉT SZOLGÁLJA (TILTAKOZÁS A GDPR 21. CIKK (1) BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN). HA A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNIK, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK E CÉLBÓL TÖRTÉNŐ KEZELÉSE ELLEN, IDEÉRTVE A PROFILALKOTÁST IS, AMENNYIBEN AZ A KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL (TILTAKOZÁS A GDPR 21. CIKK (2) BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN).

Az adatgyűjtés megtiltásának joga bizonyos helyzetekben és közvetlen marketing célokra (GDPR 21. cikk)

Amennyiben valaki megszegte az adatvédelmi törvényeket, Ön, mint érintett panaszt emelhet a felügyelő hatóságnál. Az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos felügyelő hatóság az az adatvédelmi tisztviselő, aki azért a német tartományért felel, amelyben a vállalatunk székhelye található. További információkat a német szövetségi rendszerben történő panaszemelésről itt talál:

https://www.bfdi.bund.de/EN/DataProtection/Subjects/Complaints/Complaints.html?nn=10396540

A felügyelő hatóság a Wacker Neuson SE esetében:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach, Németország

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek jogában áll birtokolni azt az általunk automatikusan kezelt adatot, amelyhez Ön hozzájárulását adta, vagy amely egy szerződés teljesítése során keletkezett. Ezt átadjuk Önnek vagy egy harmadik félnek általános, géppel olvasható formátumban. Ha azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül jutassuk el egy másik adatkezelőhöz, ez csak akkor valósul meg, amennyiben az technikailag kivitelezhető.

Információ, korlátozás, törlés

A megfelelő jogi rendelkezések keretében Önnek jogában áll bármikor térítésmentesen információhoz jutni a tárolt személyes adataival, azok eredetével, átvevőivel és az adatkezelés céljával kapcsolatosan, illetve ha kivitelezhető, akkor jogában áll helyesbíteni, korlátozni vagy törölni ezeket az adatokat. Ebből a célból, valamint a személyes adatokkal kapcsolatos további kérdések ügyében bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az impresszumban található címen keresztül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a törlés nem lehetséges, ha jogilag kötelezve vagyunk az adatok megőrzésére.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Önnek jogában áll kérni, hogy a személyes adatait korlátozottan kezeljük. Ehhez bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az impresszumban található címen keresztül. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Ha Ön vitatja az általunk tárolt személyes adatainak helyességét, általában időre van szükségünk ennek a megerősítéséhez. Az ellenőrzés idejére Önnek jogában áll kérni, hogy a személyes adatait korlátozottan kezeljük.
  • Ha az Ön személyes adatainak kezelése törvényellenes módon történt, akkor törlés helyett kérheti az adatok korlátozott kezelését.
  • Ha nincs tovább szükségünk feldolgozás céljából az Ön személyes adataira, de szükség van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy előterjesztéséhez, akkor Önnek jogában áll kérvényezni a személyes adatainak korlátozott kezelését azok törlése helyett. 
  • Amennyiben Ön tiltakozik a GDPR 21. cikk (1) bekezdése értelmében, akkor egyensúlyt kell teremteni az Ön és a mi érdekeink között. Amíg nem világos, hogy kinek az érdekei érvényesüljenek, Önnek jogában áll kérni, hogy a személyes adatait korlátozottan kezeljük.

Amennyiben Ön korlátozta a személyes adatainak kezelését, ezeket az adatokat (a tárolást kivéve) csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez használhatjuk, valamint más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve ha az Európai Uniónak vagy annak egyik tagállamának fontos közérdeke fűződik hozzá. 

SSL vagy TLS titkosítás

Ez az oldal SSL vagy TLS titkosítást használ biztonsági okokból és azért, hogy megvédje az olyan bizalmas tartalmakat a továbbítás során, mint amilyenek a megrendelések vagy megkeresések, amelyeket Ön küld nekünk az oldal kezelőjeként. Onnan ismeri fel, hogy titkosított kapcsolat jött létre, hogy a böngészőjének címsorában a „http://” átvált „https://”-re, valamint a lakat szimbólumról. Ha az SSL vagy TLS titkosítás aktiválódott, a nekünk küldött adatokat harmadik felek nem tudják elolvasni.

3. Adatvédelemi tisztviselő
Törvényben előírt adatvédelemi tisztviselő

Kineveztünk egy adatvédelemi tisztviselőt a vállalatunk számára:
Markus Stemmer
A Wacker Neuson SE adatvédelmi tisztviselője
Preußenstraße 41
80809 München, Németország
Telefon: +49 89 35402-0
E-Mail: privacy@wackerneuson.com

4. Adatgyűjtés a weboldalunkon
Cookie-k

Internetes oldalaink úgynevezett „cookie”-kat használnak. A cookie-k rövid szöveges fájlok, melyek semmiféle kárt nem okoznak sem Önnek, sem berendezésének. Ezek tárolása vagy átmeneti, bizonyos munkamenetek alatt (alkalmi cookie-k), vagy tartós (állandó cookie-k) az Ön végfelhasználói berendezésén. Az alkalmi cookie-k automatikusan törlődnek a látogatása végén. Az állandó cookie-k megmaradnak az Ön végfelhasználói berendezésén, amíg Ön nem törli azokat, vagy ameddig automatikusan törli a böngészője. A cookie-knak különböző funkcióik vannak. Számos cookie műszaki okokból szükséges, mivel bizonyos weboldal funkciók nem működnének nélkülük (pl. videok megjelenítése). Más cookie-k a felhasználó szokásainak értékeléséhez vagy a hirdetések megjelenítéséhez szükségesek. Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához szükséges cookie-kat (szükséges cookie-k) vagy bizonyos funkciók biztosításához szükséges cookie-kat (funkcionális cookie-k, pl. a nyelv kiválasztásához) GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján tároljuk, eltérő jogalapra való hivatkozás esetét kivéve. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a cookie-k tárolása a technikailag hibamentes és optimális szolgáltatásnyújtáshoz. Ha a cookie-k tárolásához hozzájárulásra volt szükség, akkor a szóban forgó cookie-k kizárólag a hozzájárulás alapján tárolhatók (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont); a hozzájárulás bármikor visszavonható. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassa Önt a cookie beállításokról és csak az egyéni cookie-kat engedélyezze, kizárja a cookie-k elfogadását bizonyos esetekben vagy általánosságban, és aktiválja a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. Ha kikapcsolja a cookie-kat, azzal korlátozhatja a weboldal működőképességét. Amennyiben a cookie-kat harmadik fél társaságok használják, vagy elemzési célt szolgálnak, erről külön, a jelen adatvédelmi szabályzat későbbi részében tájékoztatjuk Önt, és kérjük hozzájárulását.

Szerver naplófájlok

A weboldal szolgáltatója automatikusan összegyűjti és eltárolja azokat az adatokat, melyeket böngészője automatikusan továbbít nekünk a „szerver naplófájlok”-ban. Ezek a következők:

  • A böngésző típusa és verziója
  • A használt operációs rendszer
  • Hivatkozó (Referrer) URL 
  • Hozzáférő számítógép kiszolgáló neve (host name)
  • Szerver kérés időpontja
  • IP-cím

Ezek az adatok nincsenek összekapcsolva más forrásokból származó adatokkal. Az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mely lehetővé teszi az adatkezelést szerződés teljesítése vagy a szerződéshez szükséges előzetes intézkedések megétele érdekében

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha kérdéssel fordul hozzánk a kapcsolatfelvételi űrlapon, az űrlapon szereplő adatait (beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat) a kérdés feldolgozása és a kérdések nyomon követése céljából eltároljuk. Kérdésének feldolgozása és megválaszolása érdekében, a kérdést továbbítjuk szervezetünkön belül értékesítési társaságainknak (kapcsolt vállalkozások) és az Önért felelős értékesítési partnereinknek, kizárólag ebből a célból. Ha az Ön társasága az Európai Unión kívül található, a kérdést továbbíthatjuk harmadik országbeli értékesítési partnernek. Ebben az esetben a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatait is továbbítjuk. Önkéntes kapcsolatfelvételét úgy értelmezzük, hogy Ön hozzájárult személyes adatainak kapcsolódó harmadik országba történő továbbításához (GDPR 49. cikk (1) bekezdés).

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok kezelése kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást. Ehhez elég, ha nem hivatalos e-mailt küld nekünk. A hozzájárulás visszavonását megelőzően, jogszerűen végrehajtott adatkezelési műveleteket a visszavonás nem érinti. A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat addig őrizzük meg, amíg Ön nem kéri ezek törlését, visszavonja hozzájárulását azok tárolásához, vagy amíg a fennáll a cél, amire összegyűjtöttük őket (pl. kérésének feldolgozásáig). A kötelező jogszabályi rendelkezéseket - különös tekintettel a megőrzési időtartamra - ez nem érinti.

5. Analitika és hirdetés
etracker

A weboldal üzemeltetője igénybe veszi az etracker GmbH from Hamburg, Németország (www.etracker.com) szolgáltatásait a felhasználási adatok elemzéséhez. Alapesetben nem használunk cookie-kat webes elemzéshez. Amennyiben elemző és optimalizáló cookie-kat használunk, ahhoz előzetesen, külön elkérjük kifejezett hozzájárulását. Ilyen esetben, ha Ön megadja hozzájárulását, a cookie-kat a weboldal elemzéséhez szükséges statisztikai lefedettséghez, a online marketing méréseink és teszteléseink sikerének felméréséhez használjuk, pl. online ajánlataink vagy azok elemei különböző verzióinak testelése és optimalizálása. Az etracker nem tartalmaz olyan információt, mely lehetővé teszi a felhasználó azonosítását.

Az etracker által generált adatokat az etracker kezeli és tárolja a jelen weboldal szolgáltatójának megbízásából, kizárólag Németországban, és ezért azok szigorúan a német és európai adatvédelmi jogszabályok és standardok hatálya alá tartoznak. Az etracker erre vonatkozó felülvizsgálata és hitelesítése független módon történ, és elnyerte az ePrivacyseal adatvédelmi jóváhagyó pecsétet.

Az adatkezelés a Német Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának rendelkezései (jogos érdek) alapján történik. A GDPR (jogos érdek) előírás az online ajánlataink és webes jelenlétünk optimalizálására vonatkozóan érint minket. Mivel látogatóink adatainak védelme fontos számunkra, azokat az adatokat, melyek lehetővé tehetik egy adott személy beazonosítását, mint például az IP-cím, login vagy eszköz azonosítók, a lehető leghamarabb névtelenné tesszük vagy álnévvel látjuk el. Az adatokat semmilyen más módon nem használjuk fel, azokat nem egyesítjük más adatokkal és nem adjuk át harmadik félnek.

Ön bármikor tiltakozhat a fenti adatkezelés ellen a csúszkára kattintva. A tiltakozás nem jár hátrányos következményekkel. Ha nem jelenik meg csúszka, akkor az adatgyűjtést már korábban megakadályozta más letiltó eszközökkel.

Az adataimat webanalitikai célokra használják. Az adataimat nem használják webanalitikai célokra.

További adatvédelmi információk az etracker-ben itt találhatók.

IP-cím anonimizálás

Ezen a weboldalon aktiváltuk az IP-cím anonimizálás funkciót. Ez azt jelenti, hogy az Ön IP-címét a Google lerövidíti és szóközökkel tölti ki az Európai Unió tagállamain, vagy más, olyan államokon belüli használathoz, melyek az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás szerződő felei, mielőtt azt az USA-ba továbbítja. A Google szerver csak kivételes esetekben továbbítja a teljes IP-címet az USA-ba, és tárolja. A jelen weboldal üzemeltetője nevében a Google felhasználja ezeket az információkat az Ön weboldal használatának elemzéséhez, a weboldal aktivitására vonatkozó jelentések kitöltéséhez, és további szolgáltatások nyújtásához a weboldal üzemeltetője számára, a weboldal és az internet használatával kapcsolatban. Az IP-címet, melyezt böngészője továbbít a Google Analytics alkalmazási körén belül, nem kapcsoljuk össze a Google más adataival. 

Böngésző beépülő modul

A cookie vezérlő banner használatán kívül, letilthatja a cookie-k tárolását is, a böngésző szoftverének megfelelő beállításával; azonban szeretnénk hangsúlyozni, hogy ilyen esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni weboldalunk összes funkcióját. Megakadályozhatja a cookie-k által generált adatok, és az Ön weboldal használatára vonatkozó adatok (beleértve az IP-címet is) gyűjtését, és ezen adatok kezelését a Google-ben, a következő linken található böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Tiltakozás az adatgyűjtés ellen

Megakadályozhatja a Google Analytics adatgyűjtését az Ön adataira vonatkozóan, amikor először belép a weboldalra, és rákattint a kikapcsoló dobozra. A Google Analytics adatkezelésére vonatkozóan további információk a Goggle adatvédelmi nyilatkozatában találhatók. Ez szintén tartalmaz hogyna kell (how-t) hogyan kell beállítani a kikapcsolás (opt-out) cookie-t: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Adatkezelő

Adatkezelési szerződést kötöttünk a Google-lel a GDPR 28. cikke értelmében.

Google AdWords és Google Conversion Tracking

Ez a weboldal Google AdWords hirdetési rendszert használ. Az AdWords a Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, online hirdetési rendszere.

A Google AdWords keretében úgynevezett konverziókövetést használunk. Amikor rákattint egy hirdetésre, melyet a Google helyezett el, beállít egy cookie-t a konverziókövetéshez. A cookie-k kicsi szöveges fájlok, melyeket az internet böngésző helyez el a felhasználó számítógépén. Ezek a cookie-k 30 nap múlva lejárnak, és nem használhatók a felhasználók személyének azonosításához. Ha a felhasználó meglátogatja weboldalunk bizonyos oldalait, és a cookie még nem járt le, a Google és mi megtudjuk,, hogy a felhasználó rákattintott a hirdetésre, és az átirányította őt az adott oldalra. 

Minden Google AdWords ügyfél különböző cookie-t kap. A cookie-kat nem lehet nyomon követni az AdWords ügyfelek weboldalain keresztül. A konverziós cookie-kkal gyűjtött információkat az AdWords konverziós statisztikáinak kitöltéséhez használják, és olyan ügyfelekre vonatkoznak, akik beleegyeztek konverziókövetésbe. Az ügyfeleket tájékoztatják az olyan felhasználók összesített számáról, akik a hirdetéseikre kattintottak, és akiket átirányítottak a kapcsolódó oldalra a konverziókövető címkével (tag). Azonban nem kapnak olyan információkat, melyek alkalmasak a felhasználók azonosítására. A „konverziós cookie-k” tárolására kizárólag az Ön hozzájárulásával kerül sor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását a jövőre nézve. Ha hozzájárulása ellenére nem kíván részt venni a nyomon követésben, letilthatja a használatot a Google Conversion Tracking cookie kikapcsolásával internet böngészőjében a Felhasználói beállítások pontban. Ezt követően nem kerül be a konverziókövetési statisztikákba.

A Google AdWords és Google Conversion Tracking-re vonatkozó további információk a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://www.google.com/policies/privacy/.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassa Önt a cookie beállításokról és csak az egyéni cookie-kat engedélyezze, kizárja a cookie-k elfogadását bizonyos esetekben vagy általánosságban, és aktiválja a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. Kérjük, olvassa el a használt böngésző súgójának vonatkozó oldalait. Ezen kívül, lehetősége van aktívan befolyásolni a megfelelő cookie beállításokat a Cookie szabályozó banner segítségével. Ha kikapcsolja a cookie-kat, vagy nem adja meg hozzájárulását, azzal korlátozhatja a weboldal működőképességét.

6. Hírlevél
A hírlevél küldése azon alapul, hogy Ön feliratkozott-e rá a regisztrációs űrlapon

Ha szeretné megkapni a weboldalon kínált hírlevelet, szükségünk van e-mail címére, valamint olyan információkra, melyek segítségével ellenőrizhetjük, hogy Ön-e megadott e-mail cím tulajdonosa, és beleegyezett-e a hírlevél küldésébe. További adatokat nem gyűjtünk, vagy csak önkéntes alapon. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk elküldésére használjuk, és nem adjuk át harmadik feleknek. A hírlevél regisztrációs űrlapon megadott adatok kezelése az Ön hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást. Csak annyit kell tennie, hogy nem hivatalos e-mailt küld nekünk. A hozzájárulás visszavonását megelőzően, jogszerűen végrehajtott adatkezelési műveleteket a visszavonás nem érinti.

Az Ön egyéb hozzájárulásán alapuló hírlevél

Eldöntheti, hogy kapjon-e hírlevelet hozzájárulása alapján. Ez olyan eset például, amikor aláírta hozzájárulási úrlapunkat, és azon bejelölte az „e-mail”-t. Az űrlapon megadott adatokat kizárólag az Ön hozzájárulásával kezelik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást. Csak annyit kell tennie, hogy nem hivatalos e-mailt küld nekünk. A hozzájárulás visszavonását megelőzően, jogszerűen végrehajtott adatkezelési műveleteket a visszavonás nem érinti.

A hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás visszavonása

Bármikor visszavonhatja az adatok, az e-mail cím tárolásához és azok hírlevél küldésre való felhasználásához adott hozzájárulását, például a „leiratkozás” linkre kaatintva a hírlevélben vagy a tőlünk kapott e-mailben. A visszavonást megelőzően, jogszerűen végrehajtott adatkezelési műveleteket a visszavonás nem érinti.

A hírlevélre való feliratozás céljából részünkre megadott adatait addig tároljuk, amíg leiratkozik a hírlevélről, és töröljük Önt az összes terjesztési listáról, miután leiratkozott a hírlevélről. A más célra nálunk tárolt adatait (pl. a tagok e-mail címei) ez nem befolyásolja.

Miután töröltük Önt a hírlevél terjesztési listáról, e-mail címét feketelistán tároljuk, hogy ténylegesen megakadályozzuk jövőbeni üzenetek küldését. A feketelistáról az adatokat kizárólag erre a célra használjuk, és azokat nem kapcsoljuk össze más adatokkal. Ez az Ön érdekeit és a mi érdekeinket is szolgálja, a hírlevelek küldésére vonatkozó jogszabályi előírások betartására vonatkozóan (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek). A feketelistán való tárolás ideje nem korlátozott. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha érdekei felülmúlják a mi érdekeinket. Ilyen esetben kérjük, lépjen kapcsolatba velünk levélben.

Hírlevél rendszeres ügyfeleinknek

Ha Ön megadta nekünk e-mail címét termékek vagy szolgáltatások vásárlásával kapcsolatban, akkor felvesszük Önt rendszerünkbe a meglévő ügyfelek közé. Ebben az esetben érvényesítjük jogos érdekünket, miszerint tájékoztatjuk Önt hasonló termékeinkről és szolgáltatásainkról, és elküldhetjük Önnek hírlevelünket (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja és a 47. megjegyzés szerint). Ön bármikor tiltakozhat a hírlevél küldése ellen, ha érdekei felülmúlják a mi érdekeinket. Ehhez kérjük, kattintson a „Leiratkozás hírlevélről” mezőre a hírlevélben, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben.

Miután töröltük Önt a hírlevél terjesztési listáról, e-mail címét feketelistán tároljuk, hogy ténylegesen megakadályozzuk jövőbeni üzenetek küldését. A feketelistáról az adatokat kizárólag erre a célra használjuk, és azokat nem kapcsoljuk össze más adatokkal. Ez az Ön érdekeit és a mi érdekeinket is szolgálja, a hírlevelek küldésére vonatkozó jogszabályi előírások betartására vonatkozóan (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek). A feketelistán való tárolás ideje nem korlátozott. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha érdekei felülmúlják a mi érdekeinket. Ilyen esetben kérjük, lépjen kapcsolatba velünk levélben.

7. Beépülő modulok és eszközök
YouTube

Weboldalunk beépülő modulokat használ a Google által működtetett Youtube oldalról. Az oldalak üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Amikor a Youtube beépülő modulokkal rendelkező oldalaink egyikére látogat, létrejön a kapcsolat a Youtube szerverekkel. Ez jelzi a Youtube szervernek, hogy mely oldalainkat látogatta meg. Ha belép Youtube fiókjába, lehetővé teszi, hogy a Youtube közvetlenül összekapcsolja böngészési szokásait a személyes profiljával. Ezt megakadályozhatja azzal, ha kijelentkezik Youtube fiókjából.

A Youtube online ajánlataink megnyerő bemutatására szolgál. Ez a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés f) pontja szerint jogos érdeknek minősül. A felhasználók adatainak kezelésére vonatkozó további információk a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US 

Google Maps

Ez az oldal a Google Maps térkép szolgáltatását használja API-n keresztül. A szolgáltató a Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Maps funkcióinak használatához el kell tárolnia IP-címét. Ezt az információt általában a Google szerver továbbítja az USA-ba, és ott tárolja. A jelen oldal szolgáltatója nem tudja befolyásolni ezt az adattovábbítást.

A Google Maps használata online ajánlataink megnyerő bemutatására szolgál, és megkönnyíti olyan helyek megtalálását, melyeket a weboldalon megadott. Ez a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés f) pontja szerint jogos érdeknek minősül.

A felhasználók adatainak kezelésére vonatkozó további információk a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Mapbox

A Mapbox Inc térkép szolgáltatását használjuk, 1999 Bryan Street Suite 900, Dallas, Tx 75201, USA.

A térkép szolgáltatással lehetősége nyílik arra, hogy a cím, irányítószám, stb. beírásával megkeresse a legközelebbi fiókirodákat vagy kereskedéseket, melyek termékeket és szolgáltatásokat kínálnak. Az Ön által megadott adatokat továbbítják a Mapbox-hoz, majd azokat átalakítják földrajzi koordinátákká, és összehasonlítják a térképpel. Ezután, böngészőjében vagy végfelhasználó berendezésén megjelenik a térkép, attól függően, hogy melyik van közelebb a kereséshez, és láthatóak lesznek a megfelelő fióktelepek vagy értékesítési partnerek a földrajzi koordináták alapján. A megfelelő adatok bevitele a földrajzi koordináták kiszámításához szigorúan önkéntes.

Másik lehetőségként, az Ön helyzete akkor is észlelhető, ha ezt engedélyezte eszközének beállításaiban - pl. a böngészőjében vagy a végfelhasználói gépen. Mi nem tudjuk befolyásolni ezt az adattovábbítást (lásd a következő részeket).

A Mapbox használata online ajánlataink megnyerő bemutatására szolgál, és megkönnyíti olyan helyek megtalálását, melyeket megjelöltünk a weboldalon. Ez a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés f) pontja szerint jogos érdeknek minősül. Ha adatokat ad meg az oldalakon, az adatokat kizárólag az Ön hozzájárulásával kezelik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást. Ehhez elég, ha ezt nem hivatalos e-mailben bejelenti nekünk. A hozzájárulás visszavonását megelőzően, jogszerűen végrehajtott adatkezelési műveleteket a visszavonás nem érinti.

Részletes információk a Mapbox adatvédelmi szabályzatában találhatók, a következő linken: https://www.mapbox.com/legal/privacy/

Helymeghatározási szolgáltatások

A fent említett térkép szolgáltatások felszólíthatják Önt, hogy adja meg helyzetét a böngészőben, vagy a végfelhasználói gépen, amit használ. A helymegadás használata teljesen önkéntes. Bizonyos körülmények között, további adatok továbbítására is sor kerülhet a böngésző vagy a végfelhasználó berendezés szolgáltatója felé a helymegadás használatakor, melyet mi nem tudunk befolyásolni, és nem vállalunk érte felelősséget. Kérjük, a további információkat olvassa el a böngésző vagy a használt végfelhasználó berendezés súgójában.

Adatvédelmi nyilatkozat, Wacker Neuson SE, utolsó módosítás: 2023 június